Uutta tietoa vaaleista ja poliittisesta osallistumisesta Suomessa

Sami Borgin ja Heikki Paloheimon toimittama Vaalit yleisödemokratiassa -teos sisältää uutta tietoa suomalaisten poliittisesta osallistumisesta ja käsittelee suomalaisessa vaalitutkimuksessa aikaisemmin tutkimattomia aihepiirejä. Kirjoittajina on 14 eturivin asiantuntijaa. Tammikuussa julkaistussa kirjassa on hyödynnetty runsaasti tietoarkistoon tallennettuja vaaleja käsitteleviä aineistoja.

Tuoreimmat käytössä olleet aineistot ovat: Eduskuntavaalit 2007 (FSD2269), Vaaliliitot eduskuntavaaleissa 1945 - 2007 (FSD2316) ja Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen (FSD2286).

Julkaisun tiedot: Sami Borg ja Heikki Paloheimo (toim.): Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007. Tampere University Press 2009, 391 s.

Lisätietoa: