Verkkokäsikirja tutkimusaineistojen tiedonhallintaan

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on julkaissut verkkosivuillaan Tutkimusaineistojen tiedonhallinnan käsikirjan. Se sisältää ohjeita sähköisen tutkimusaineiston hallintaan sen elinkaaren eri vaiheissa.

Suomen Akatemia vaatii nykyisin tutkimusrahoituksen hakijoilta tiedonhallintasuunnitelmaa, jossa kuvataan miten tutkimusaineisto hankitaan, miten sitä käytetään ja säilytetään tutkimusprojektin aikana ja miten mahdollistetaan aineiston käyttö projektin päätyttyä. Tiedonhallinnan käsikirja opastaa sekä tiedonhallintasuunnitelman tekemisessä että tutkimusaineiston koko elinkaaren hallinnassa.

Käsikirja perustuu pääosiltaan tietoarkiston käytäntöihin ja kokemukseen. Mukana on runsaasti esimerkkejä ja malleja sekä linkkejä lisämateriaaliin. Sisältö on jaettu yhdeksään osaan, joissa käsitellään muun muassa: tiedonhallinnan ja tutkimuksen suunnittelua, tutkittavien informointia, tiedostoformaatteja ja ohjelmistoja, kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen datan käsittelyä, aineiston anonymisointia, kuvailua ja säilyttämistä pitkäaikaisesti käyttökuntoisena.

Julkaisun alkuperäisestä toteutuksesta vastasi tietoarkistossa työryhmä, johon kuuluivat Arja Kuula, Mari Kleemola ja Jouni Sivonen. Heidän lisäkseen käsikirjaan ovat kirjoittaneet Sanni Haverinen ja Tuomas J. Alaterä. Käsikirjaa ylläpitää Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Lisätietoa: