Uusi kirja tutkimusaineistojen jatkokäytöstä

The Secondary Analysis of Survey Data, neliosainen kirja survey-aineistojen jatkokäytöstä, julkaistiin tänä keväänä. SAGEn kustantaman massiivisen opuksen ovat toimittaneet brittiläiset Martin Bulmer, Patrick J. Sturgis ja Nick Allum.

Ensimmäinen osa kertoo tutkimusaineistojen jatkokäytön historiasta, tutkimusaineistojen saatavuudesta ja arkistoinnista, tutkimuksen suunnittelusta ja kausaliteetista. Toinen osa tarkastelee mittaamista, estimointia, tilastollista päättelyä ja painotusta. Kolmas ja neljäs osa tarkastelevat yksityiskohtaisemmin tutkimusaineistojen analysointia eri menetelmillä.

Kirja koostuu kymmenistä eri kirjoittajien artikkeleista. Nämä aiemmin julkaistut, survey-aineistojen jatkokäytön avainartikkelit on kirjoitettu vuosina 1946-2006. Kirjan voi lainata Tampereen yliopiston kirjastosta ja tilata kirjakaupoista.

Lisätietoa: