Kaksi seminaaria syksyllä

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto järjestää syyslukukaudella yhteistyökumppaneidensa kanssa kaksi seminaaria: ensimmäinen käsittelee ihmistieteiden erilaisia aineistoja esimerkkinä köyhyystutkimus ja toinen tutkimusaineistojen tiedonhallinnan suunnittelua.

SEMINAARI SYYSKUUSSA: Erilaiset aineistot ihmistieteissä. Esimerkkinä köyhyystutkimus.
Ajankohta: torstai 10.9.2009, klo 12:15–16:00
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Mattilanniemi MAC 102
Järjestäjät: Ihmistieteiden metodikeskus – IHME, Rekisteritutkimuksen tukikeskus – ReTki ja Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Ilmoittautumisesta lisätietoa myöhemmin!
Etsitkö sopivia aineistoja? Usein tutkija saisi tutkimuskysymyksiinsä vastauksen jo olemassa olevista aineistoista ja rekistereistä. Aina ei tarvitse sitoutua vain yhteen aineistotyyppiin. Seminaarissa esitellään erilaisia aineistoja. Köyhyystutkimuksen kautta valotetaan niin rekisterien, kvantitatiivisten kuin kvalitatiivistenkin aineistojen mahdollisuuksia. Luentosalin vieressä on päivystyspiste, jossa rekisteritutkimus-, tutkimusaineisto- ja etiikka-asiantuntijat vastaavat osallistujien kysymyksiin. Seminaari on kaikille avoin ja maksuton ja sisältää kahvin.

SEMINAARI LOKAKUUSSA tutkimusaineistojen tiedonhallinnasta.
Ajankohta: perjantai 9.10.2009
Paikka: Unioninkatu 35, Helsinki
Järjestäjät: Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto ja Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Ilmoittautumisesta lisätietoa elokuussa!
Seminaarin tarjoaa tietoa erityisesti niille, jotka ovat laatimassa tutkimusrahoitushakemuksia ja suunnittelevat projektinsa tutkimusaineistojen tiedonhallintaa. Seminaari käsittelee tutkimusaineistojen elinkaaren suunnittelua, tutkimusdatan hallintaa ja jatkokäytön edistämistä. Tilaisuudessa kuullaan muun muassa Kansallisarkiston, Helsingin yliopiston ja Suomen Akatemian edustajien näkemyksiä tutkimusaineistojen tiedonhallinnasta ja Akatemian kokemuksia rahoitushakemuksiin liitetyistä tiedonhallintasuunnitelmista. Tietoarkisto esittelee seminaarissa tutkimusdatan elinkaaren suunnittelua ja hallintaa tukevia palveluita. Seminaari on kaikille avoin ja maksuton.

Lisätietoa: