Vuosikertomus 2008 verkossa

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston vuosikertomus 2008 on julkaistu verkossa. Alustavia tilastotietoja on kerrottu jo aiemmin julkaistussa tiedotteessa. Vuosikertomuksessa on toimintatilastojen lisäksi tietoa muun muassa tietoarkiston hankkeista ja verkostoista. Vuosikertomus ei ilmesty painettuna.

Aiemmin keväällä tietoarkisto julkaisi kertomuksen toimintansa ensimmäisestä vuosikymmenestä. Julkaisu esittelee tiivistetysti tietoarkiston palveluita ja toiminnan kehitystä vuosina 1999–2008. Myös jotkut tietoarkiston asiakkaat ja yhteistyötahojen edustajat saavat puheenvuoron 10-vuotisvuosikertomuksen sivuilla. Julkaisu on suomen- ja englanninkielinen. Siitä on olemassa painettu versio, jota jaellaan muun muassa syksyllä järjestettävissä tapahtumissa.

Lisätietoa: