Ilmoittaudu Erilaiset aineistot ihmistieteissä –seminaariin!

Aika ja paikka: torstai 10.9.2009, klo 12:15–15:45, MaC 102 Mattilanniemi, Jyväskylä.
Järjestäjät: Ihmistieteiden metodikeskus (IHME), Rekisteritutkimuksen tukikeskus (ReTki) ja Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Köyhyyttä voi tutkia monenlaisilla aineistoilla. Usein tutkija saisi tutkimuskysymykseensä vastauksen jostakin jo olemassa olevasta aineistosta tai rekisteristä. Liian usein mahdollisuuksia ei osata käyttää hyväksi ja ryhdytään suotta keräämään uutta aineistoa.

Erilaiset aineistot ihmistieteissä –seminaarin järjestäjät pyrkivät lisäämään köyhyystutkijoiden tietämystä olemassa olevista aineistoista ja niiden käyttömahdollisuuksista. Seminaarin puheenvuoroissa valotetaan köyhyystutkimuksen kautta niin rekisterien, kvantitatiivisten kuin kvalitatiivistenkin aineistojen tarjoamia mahdollisuuksia. Järjestäjätahot esittelevät puheenvuoroissaan tutkijoille ja opiskelijoille suunnattuja palveluitaan, joten seminaari soveltuu myös muille kuin köyhyystutkijoille.

Luentosalin vieressä on päivystyspiste, jossa rekisteritutkimus–, tutkimusaineisto– ja etiikka–asiantuntijat vastaavat osallistujien kysymyksiin.

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kahvitarjoilun järjestämiseksi osallistujia pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon 8.9. mennessä seminaarin verkkosivuilla.

Lisätietoa:

  • Rekisteritutkimuksen tukikeskuksen seminaarisivu ja ilmoittautumislomake
  • Helena Laaksonen (+358 40 190 1440).