1000. aineisto arkistoon

Tietoarkisto sai varantoonsa tuhannennen aineiston lokakuussa. Aineiston luovuttaja on Pentti Kiljunen, Yhdyskuntatutkimus Oy:stä. 1000. aineisto on FSD2478 Energia-asennetutkimus 2008.

Kiljunen on luovuttanut arkistoon jo 67 tutkimusaineistoa. Muun muassa Energia-asennetutkimukset, EVAn kansalliset asennetutkimukset ja EVAn EU-asennetutkimukset ovat Yhdyskuntatutkimuksen keräämiä aineistoja.

Aineistovarannossamme on nyt lähes 900 kvantitatiivista ja noin 120 kvalitatiivista tutkimusaineistoa. Osa aineistoista on vain kuvailtu aineistoluetteloomme.

Lisätietoa:
Energia-asennetutkimukset
EVAn kansalliset asennetutkimukset
EVAn EU-asennetutkimukset
Aineistoluettelomme
P. Kiljusen haastattelu Tietoarkisto 2003, s. 4