ISSP 2007 kansainvälisen aineiston täydellinen versio saatavilla

ISSP 2007 vapaa-aika ja urheilu -aineisto on valmistunut. Täydellinen kansainvälinen data on saatavana tietoarkistosta ja Saksan data-arkiston ZACAT-palvelusta. Mukana on nyt 34 maata. Data korvaa aiemman version, jossa oli vain 24 maan tiedot.

Tutkimus käsittelee vapaa-ajan harrastuksia. Vastaajilta kysyttiin erilaisten harrastusten parissa käytetystä ajasta ja niiden tuottamasta nautinnosta. Heiltä tiedusteltiin myös mihin elämänalueisiin he haluaisivat käyttää lisää aikaa sekä lomailuun ja kyläilyyn käytettyä aikaa ja lomapäivien määrää viimeisen vuoden aikana. Harrastuksista suurimman huomion tutkimuksessa saavat liikunta ja urheilu. Vastaajilta kysyttiin myös penkkiurheilusta ja siihen liittyvästä kansallistunteesta. Aineisto sisältää lisäksi tietoa yhteiskunnallisesta ja poliittisesta osallistumisesta, luottamuksesta, onnellisuudesta ja terveydestä.

International Social Survey Programme (ISSP) on maailmanlaajuinen yhteiskuntatieteellinen vertailututkimusohjelma, joka perustuu kansainvälisesti integroituun vuosittaiseen aineistonkeruuseen osallistujamaissa. Suomenkielisiä Suomen aineistoja ja kansainvälisiä englanninkielisiä aineistoja voi tilata tutkimus- ja opetuskäyttöön tietoarkistosta. ZACAT-palveluun pitää rekisteröityä käyttäjäksi voidakseen analysoida aineistoja verkossa tai ladata niitä omalle koneelleen.

Suomen aineiston perusraportti on ilmestynyt tietoarkiston julkaisusarjassa: Tuomas Zacheus (2008). Suomalaiset ja vapaa-aika. Raportti ISSP 2007 Suomen aineistosta. Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja; 8. ISBN: 978-951-44-7534-4

Lisätietoa:
Tutkimuksen sarjakuvaus
ISSP 2007 kansainvälisen aineiston kuvailu
Aineisto ZACAT-palvelussa ZA4850
ISSP 2007 Suomen aineiston kuvailu
ISSP-tutkimusohjelma