Tasa-arvotiedon keskus Minnan verkkopalvelu avataan

Tasa-arvotiedon keskus Minnan verkkopalvelu avataan keskiviikkona 16.12.2009. Avajaistilaisuus järjestetään klo 12–13 Nykytaiteen museo Kiasman Seminaari-tilassa, Helsingissä. Tilaisuuden avajaispuheen pitää ministeri Stefan Wallin.

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston yhteydessä toimiva Tasa-arvotiedon keskus Minna kokoaa ja välittää tietoa sukupuolten tasa-arvosta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta. Keskus palvelee kaikkia tasa-arvoasioista kiinnostuneita. Se tekee yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tietoarkisto sai keskuksen käynnistämiseen rahoituksen sosiaali- ja terveysministeriöltä keväällä 2009. Tasa-arvon ja sukupuolentutkimuksen verkkopalvelun avaaminen on käynnistyshankkeen ensimmäinen etappi.

Tasa-arvotiedon keskus:

  • kokoaa tutkimus- ja tilastotietoa sukupuolten tasa-arvosta
  • välittää tietoa kotimaassa ja palvelee ulkomaisia tiedontarvitsijoita
  • auttaa sukupuolten tasa-arvoon ja sukupuolen tutkimukseen liittyvän tiedon hakemisessa
  • tekee yhteistyötä kotimaisten tutkijoiden, järjestöjen ja viranomaisten kanssa
  • tekee yhteistyötä vastaavien pohjoismaisten tietokeskusten ja EU:n tasa-arvoinstituutin kanssa.

Lisätietoa:
» Tasa-arvotiedon keskus Minnan verkkopalvelu
» tietopalvelupäällikkö Sari Pikkala
» Tietoarkisto 2009, s. 12