Mari Kleemolasta DDI-allianssin varapuheenjohtaja

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston tietopalvelupäällikkö Mari Kleemola aloittaa vuoden 2010 alussa DDI-allianssin asiantuntijakomitean varapuheenjohtajana. Uusi puheenjohtaja on Chuck Humphrey, Albertan yliopistosta.

DDI-allianssi on kansainvälinen organisaatio, joka kehittää yhteiskuntatieteellisten aineistojen kuvailuformaattia. DDI on lyhenne sanoista Data Documentatation Initiative. Allianssin jäseninä on data-arkistoja, yliopistoja ja tilasto- ja aineistonkeruuohjelmistoja tuottavia organisaatioita Pohjois-Amerikasta ja Euroopasta. Jokaisella jäsenellä on yksi virallinen edustaja allianssin asiantuntijakomiteassa. DDI-formaatti on vapaasti kenen tahansa saatavilla, mutta vain jäsenet voivat vaikuttaa sen sisältöön.

Mari Kleemola on edustanut tietoarkistoa asiantuntijakomieteassa jo usean vuoden ajan ja osallistunut aktiivisesti kuvailuformaatin kehittämiseen.

Lisätietoa:
» tietopalvelupäällikkö Mari Kleemola
»
Suomenkielistä tietoa DDI-formaatista
» DDI Alliance