Ensimmäinen Tietoarkistotyön edistäjä -palkinto Leif Nordbergille

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on perustanut 10-vuotisen toimintansa kunniaksi Tietoarkistotyön edistäjä -palkinnon. Ensimmäisen Tietoarkistotyön edistäjä -palkinnon sai professori emeritus Leif Nordberg Åbo Akademista.

Tietoarkistotyön edistäjä -palkinto myönnetään huomionosoituksena henkilölle, joka on merkittävästi edistänyt tietoarkiston toimintaedellytyksiä, toimintaa ja tavoitteita suomalaisessa tiedeyhteisössä. Se on henkilökohtainen akateeminen huomionosoitus, jonka saaja saa muistoksi nimikoidun taide-esineen. Palkinnon saaja ei voi kuulua myöntöhetkellä tietoarkiston hallintoelimeen tai henkilökuntaan. Palkintoa ei myönnetä määrävälein.

Leif Nordberg oli keskeisesti mukana Suomen Akatemian tietoarkistotyöryhmässä 1990-luvun puolivälissä ja hankkeen jatkovalmistelussa Tampereen yliopistossa vuonna 1998. Lisäksi hän on ollut keskeisessä asemassa organisoitaessa Suomen kansallista jäsenyyttä Luxembourg Income Study -tutkimusohjelmassa ja European Social Survey -tutkimusohjelmassa. Niiden tarjoamat tutkimusaineistot ovat merkittäviä kansainvälisen vertailevan tutkimuksen lähteitä. Nordberg tunnetaan myös aktiivisena ja auttavaisena tutkimusmenetelmien opettajana ja ohjaajana, mikä on edistänyt olemassa olevien tutkimusaineiston laadukasta käyttöä yhteiskuntatieteiden suomalaisessa kentässä.

Tietoarkistotyön edistäjä -palkinto luovutettiin Nordbergille 17.12.2009 järjestetyn tietoarkiston kehittämisseminaarin yhteydessä.

Lisätietoa:

  • Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, johtaja Sami Borg, etunimi.sukunimi@uta.fi, puh. (03) 3551 8524 tai 050 345 0811