Strategia 2010-2012 verkossa

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston kolmivuotisstrategiassa korostuu data-arkistoalan eurooppalainen yhteistyö. Myös kotimaassa edistetään tutkimusaineistojen avoimempaa saatavuutta yhteistyössä eri tahojen kanssa. Keskeisiä tavoitteita kaudella 2010–2012 ovat:

  • kansainvälisen yhteistyön syventäminen
  • tutkimusaineistojen saatavuuden helpottaminen
  • tietopalvelutoiminnan monipuolistaminen ja
  • tietoarkistotoiminnan rahoituspohjan laajentaminen.

Strategia ennakoi alkaneelle kaudelle merkittäviä toimintaympäristön muutoksia. Yliopistojen oikeudellisen ja hallinnollisen aseman muutos ja tutkimusinfrastruktuurien kehittäminen Euroopassa ja kansallisella tasolla vaikuttavat tietoarkistonkin tavoitteisiin ja toimintaan. Kotimaassa tietoarkisto keskittyy edistämään tutkimusaineistojen saatavuutta muun muassa tiedottamalla aineistonkeruun, käsittelyn ja pitkäaikaissäilytyksen etiikasta ja hyvistä käytännöistä Tutkimusaineistojen tiedonhallinnan käsikirjan avulla sekä avaamalla mahdollisuuden aineistojen lataamiseen verkkopalvelunsa kautta.

Tietoarkiston strategian ovat hyväksyneet tietoarkiston valtakunnallinen neuvottelukunta ja johtokunta viime vuonna pidetyissä kokouksissaan.

Lisätietoa: