Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimusaineistoja saatavana Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on saanut arkistoitavakseen työ- ja elinkeinoministeriön tutkimus- ja ennakointiryhmän tutkimusaineistoja. Aineistojen luovutuksella työ- ja elinkeinoministeriö pyrkii edistämään työmarkkinoiden ja työvoimapolitiikan tutkimusta. Ministeriön tavoitteena on saada aineistot maidollisimman laajaan tutkimus- ja opetuskäyttöön. Aineistojen jakelu ja niitä koskeva neuvonta sujuu tietoarkiston käytäntöjen ja käyttöehtojen mukaisesti.

Ensimmäisen aineiston arkistointi on juuri valmistunut. Sitä luovutetaan tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön tietoarkistosta. Aineisto on tietoarkiston luettelossa nimellä Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Tämän vakanssidataksikin kutsutun aineiston numero on FSD2475.

Aineisto sisältää tietoja julkiseen työnvälitykseen vuonna 2008 ilmoitetuista työpaikoista, niitä tarjoavista työnantajista ja työpaikan täyttöprosessista. Aineistoon on lisätty erilaisia kestomuuttujia, kuten avoinna olon kesto, rekrytointiaika ja täyttöviive. Aineisto sisältää myös aluemuuttujia. Edellisen vuoden vakanssidata valmistuu keväällä, ja tutkimus- ja ennakointiryhmä luovuttaa jatkossa valmiit aineistot tietoarkistoon.

Vakanssidatan lisäksi tietoarkistossa on TEM:n työvoimatoimistojen kokonaisaineisto vuosilta 2002-2008. Kokonaisaineiston arkistointi on vielä kesken.

Lisätietoa:
Aineiston kuvailutiedot luettelossamme

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
– tutkimusamanuenssi Seppo Antikainen, puh. 040 190 1436, etunimi.sukunimi@uta.fi
– informaatikko Helena Laaksonen, puh. 040 190 1440, etunimi.sukunimi@uta.fi

Työ- ja elinkeinoministeriö
– tutkimusjohtaja Heikki Räisänen
– työmarkkinaneuvos Matti Sihto