Suomen yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto -nimi käyttöön

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto voi käyttää nykyisin rinnakkaisnimeä Suomen yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Rinnakkaisnimi on lisätty Tampereen yliopiston uuteen vuoden alussa voimaan tulleeseen johtosääntöön, jonka 25 §:ssä tietoarkiston tehtävät on määritelty. Tehtävät eivät muuttuneet, mutta niitä koskevaa tekstiä on ajanmukaistettu. Rinnakkaisnimen käyttö on tarpeen erityisesti kansainvälisessä tutkimusinfrastruktuuriyhteistyössä, joka määritellään johtosäännössä nyt yhdeksi yksikön tehtävistä. Rinnakkaisnimi vastaa yksikön ruotsin- ja englanninkielistä nimeä.

Johtosäännön mukaan Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston tehtävänä on valtakunnallisena palveluyksikkönä:

  1. arkistoida alansa sähköisiä tutkimusaineistoja sekä niihin liittyvää oheismateriaalia yhteistyössä aineistojen tuottajien ja käyttäjien kanssa
  2. edistää alansa sähköisten tutkimusaineistojen käyttöä tutkimuksessa ja opetuksessa
  3. ylläpitää ja kehittää alaansa liittyvää tietopalvelutoimintaa
  4. osallistua tietoarkistoalan kansainväliseen tutkimusinfrastruktuuriyhteistyöhön.

Yksikkö voi käyttää rinnakkaisnimeä Suomen yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa on rehtorin asettama valtakunnallinen neuvottelukunta, jossa on yksikön johtajan lisäksi enintään 14 jäsentä. Neuvottelukunnan tehtävänä on osallistua tietoarkiston strategiasuunnitteluun sekä edistää yhteistyötä yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston ja sen käyttäjä- ja yhteistyötahojen kesken.

Lisätietoa: