Kaksi aineistoa eriarvoisuuden tutkimiseen – ISSP:n ja ESS:n Suomen aineistot

International Social Survey Programme (ISSP) 2009 ja European Social Survey (ESS) 2008 Suomen aineistot ovat saatavana tietoarkistosta. Molemmat tutkimukset sisältävät eriarvoisuuden tutkimukseen soveltuvaa tietoa.

ISSP-aineisto käsittelee suhtautumista yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen. Siinä on useita muuttujia myös vastaajien yhteiskunnallisen aseman muutoksen tutkimiseen verrattuna lapsuuden kodin asemaan ja verrattuna vastaajan oman työuran alkuun. Lisäksi tutkimus kartoittaa vastaajien suhtautumista työntekoon, opiskeluun, verotukseen ja elämän tärkeisiin asioihin.

ESS-aineisto sisältää tietoa useista aiheista. Vaihtuvien moduulien aiheina ovat hyvinvointi, sosiaaliturva ja ikäsyrjintä. Aiempien ESS-tutkimusten tavoin aineistossa on muun muassa tyytyväisyyttä omaan tilanteeseen, koettua hyvinvointia ja ulossulkemista, uskonnollisia mielipiteitä, koettua syrjintää sekä kansallista ja etnistä identiteettiä käsittelevät moduulit. Muita toistuvia ESS-aiheita ovat median käyttö ja sosiaalinen luottamus sekä kiinnostus, luottamus ja osallistuminen politiikkaan, poliittinen sitoutuneisuus ja suuntautuneisuus.

ESS 2008 kansainvälisen aineiston kolmas versio on saatavana Norjan data-arkiston verkkopalvelusta. Siinä on mukana 28 maata.

ISSP- ja ESS-aineistojen taustamuuttujat mahdollistavat vastaajien yhteiskunnallisen aseman monipuolisen tarkastelun.

Lisätietoa: