Kansainvälinen aineisto arvoista ja uskonnollisuudesta – ISSP 2008

ISSP 2008: uskonto III -aineisto on valmistunut. Tutkimus käsittelee arvoja, moraalikäsityksiä ja uskonnollisuutta. Nyt julkaistussa ensimmäisessä versiossa on mukana 34 maan aineistot ja Pohjois-Irlannin osaotos. Tutkimusaineisto on saatavana tietoarkistosta ja Saksan data-arkiston verkkopalvelusta.

Tutkimus sisältää tietoa paitsi uskonnon harjoittamisesta ja uskonnollisista arvoista ja moraalikäsityksistä myös muun muassa onnellisuudesta ja luottamuksesta eri instituutioihin sekä suhtautumisesta esiaviollisiin suhteisiin, uskottomuuteen, homoseksuaalisiin suhteisiin ja aborttiin. Aineistossa on 326 muuttujaa ja yli 52 000 havaintoa.

Vuoden 2008 aineisto on kolmas uskontoaiheinen tutkimus ISSP-ohjelman historiassa. Uskontomoduuli on kerätty aiemmin vuosina 1991 ja 1998, mutta sitä ei ole kerätty aiemmin Suomessa.

International Social Survey Programme (ISSP) on maailmanlaajuinen yhteiskuntatieteellinen vertailututkimusohjelma, joka perustuu kansainvälisesti integroituun vuosittaiseen aineistonkeruuseen osallistujamaissa. Suomenkielisiä Suomen aineistoja ja kansainvälisiä englanninkielisiä aineistoja voi tilata tutkimus- ja opetuskäyttöön tietoarkistosta. Saksan arkiston ZACAT-palveluun pitää rekisteröityä käyttäjäksi voidakseen analysoida aineistoja verkossa tai ladata niitä omalle koneelleen.

Lisätietoa: