Seminaari: Erilaiset aineistot ihmistieteissä – esimerkkinä maahanmuuttotutkimus

Aika ja paikka: torstai 2.12.2010, klo 10:00–15:30, Siirtolaisuusinstituutti (Eerikinkatu 34), Turku.
Järjestäjät: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (FSD), Rekisteritutkimuksen tukikeskus (ReTki) ja Siirtolaisuusinstituutti

Erilaiset aineistot ihmistieteissä -seminaarin järjestäjät pyrkivät lisäämään tutkijoiden tietämystä olemassa olevista aineistoista ja niiden käyttömahdollisuuksista maahanmuuton, -muuttajien ja näihin teemoihin läheisesti liittyvien aiheiden tutkimuksessa. Seminaarin puheenvuoroissa valotetaan tutkimusesimerkkien kautta niin rekisterien, kvantitatiivisten kuin kvalitatiivistenkin aineistojen tarjoamia mahdollisuuksia. Järjestäjätahot esittelevät puheenvuoroissaan tutkijoille ja opiskelijoille suunnattuja palveluitaan, joten seminaari soveltuu myös muille kuin maahanmuuton ja -muuttajien tutkijoille.

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kahvitarjoilun järjestämiseksi osallistujia pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon verkkolomakkeella viimeistään 29. marraskuuta. Lomakkeeseen pääsee seminaarin verkkosivulta.

Lisätietoa: