Akatemialta miljoona tietoarkiston uusien palvelujen kehittämiseen

Suomen Akatemia on myöntänyt Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston uusien palvelujen kehittämiseen runsaat miljoona euroa. Hanke on viisivuotinen. Suomen Akatemia rahoittaa noin 26 miljoonalla yhteensä 26 hanketta. Tietoarkisto sai rahoituksensa lokakuussa haettavana olleesta tutkimusinfrastruktuureille suunnatusta FIRI 2010 -hausta. Hakemuksia saapui Akatemiaan 80.

Yliopistojen tuli toimittaa omista hankkeistaan Akatemiaan priorisointijärjestys. Tampereen yliopisto asetti tietoarkiston hankkeen listansa kärkeen.
– Tietysti uskoimme omaan hakemukseemme, mutta kärkisijoitus yliopiston prioriteettilistalla vaikutti varmasti hankkeen menestymiseen myös, sanoo tietoarkiston johtaja Sami Borg.

Akatemian FIRI-rahoituksen tavoitteena on muun muassa "parantaa suomalaisen tutkimuksen laatua, uudistumista, kilpailukykyä, tieteidenvälisyyttä ja lisätä suomalaisten tutkimusympäristöjen vetovoimaisuutta sekä edistää yliopistojen tutkimusryhmien ja tutkijoiden kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä".

Tietoarkiston hanke koostuu viidestä osiosta. Esimerkiksi nykyinen paperimuotoinen aineistontilausjärjestelmä korvataan portaalilla, jossa rekisteröityneet käyttäjät voivat ladata aineistoja suoraan verkosta. Aineistopalvelua suunnataan uusille tieteenaloille kuten terveys- ja kasvatustieteisiin, psykologiaan, kulttuurin ja historian tutkimukseen. Monimutkaisten aineistojen pitkäaikaissäilytys ja jatkokäyttö, sähköisten aineistojen elinkaaren kustannusmallien, pitkäaikaissäilytyksen standardien ja data-arkistoinnin laatujärjestelmien tutkimus ovat myös hankkeen kehityskohteita. Tiedeyhteisön jäsenille tarjotaan tukea ja tietoa heidän aineistonhallintataitojensa vahvistamiseksi.

Tietoarkisto on keskeisesti mukana eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurin CESSDA-ERICin perustamisessa. Jäsenyys CESSDA-ERICissä vaatii palvelujen laajentamista ja joidenkin toimintojen merkittävää uudistamista. FIRI-rahoitus on vaatimusten täyttämiselle ratkaisevaa.

Arja Kuula ja Sami Borg

Kuva: – Olemme Akatemian päätöksestä iloisia ja innostuneita. Tämä tarkoittaa myös työteliästä runsaan neljän ja puolen vuoden rupeamaa. Hihat on käärittävä ja ryhdyttävä töihin heti, toteavat hankkeen varajohtaja Arja Kuula ja johtaja Sami Borg.

Lisätietoa:

  • Hankkeen kuvaus Suomen Akatemian tietokannassa
  • Suomen Akatemian FIRI 2010 -haku
  • Sami Borg ja Arja Kuula