Tutkimustietoa suomalaisten juomatavoista

Kuinka usein suomalainen juo olutta, siideriä, viiniä ja väkeviä? Kuinka paljon hän juo niitä kerralla? Milloin hän humaltui ensimmäisen kerran? Kuinka usein hän ei ole pystynyt lopettamaan juomistaan kerran aloitettuaan? Juomatapatutkimus 2008 kartoitti suomalaisten alkoholinkäyttöä, kulutettuja määriä, juomisen seurauksia sekä alkoholiasenteita.

Stakes, eli nykyinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, on kerännyt samoja kysymyssarjoja sisältäviä tutkimusaineistoja kahdeksan vuoden välein vuosina 1968, 1976, 1984, 1992 ja 2000. Vuoden 2008 aineiston ajankohtaisia teemoja ovat rahapelaaminen, peliongelmat, päihteidenkäytön ja hyvinvoinnin väliset yhteydet sekä lapsiperheiden vanhempien juominen. Sarjan tuorein aineisto on arkistoitu Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon.

Tilastokeskus keräsi aineiston pääasiassa tietokoneavusteisina käyntihaastatteluina syksyllä 2008. Vastaajat olivat 15-69-vuotiaita manner-suomalaisia. Hyväksyttyjä haastatteluvastauksia kertyi 2725. Tutkimuksen rahoittajia ovat Stakes ja THL, Suomen Akatemia, Alkoholitutkimussäätiö sekä Alkoholiohjelma.

Aineistoa luovutetaan tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön tietoarkiston lupamenettelyn mukaisesti. Osa alkoholin käytön seurauksiin, pelaamiseen, mielen hyvinvointiin ja elämänhallintaan liittyvistä muuttujista on käyttökiellossa vuoden 2012 alkuun asti.

Lisätietoja: