Tietoarkiston www–sivujen haku uudistunut

Tietoarkisto on uudistanut www-hakunsa. Aiemmin käytössä ollut hakukone on korvattu Googleen perustuvalla haulla. Haun voi edelleen kohdistaa koko FSD:n sivustoon tai rajoittaa ainoastaan tutkimusaineistoihin. Lisäksi haut tuottavat automaattisesti tuloksia myös rajatuista osajoukoista, jotka esitetään eri välilehdillä. Näin uutta hakua voi käyttää esimerkiksi Menetelmäopetuksen tietovarannon tai Tietoarkistolehden aineiston hakemiseen. Haun kohdentaminen esimerkiksi tutkimusaineistojen otsikkoon, muuttujien nimiin tai kysymysteksteihin tapahtuu edelleenkin Nesstar-tietokantahakuina.

Lisätietoa:

    Haku FSD:n sivuilta ja aineistoista
  • Nesstar-luettelo
  • Tietoverkkoasiantuntija Tuomas J. Alaterä