Tutkimusamanuenssin määräaikainen tehtävä haettavana

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on Tampereen yliopiston yhteydessä toimiva tutkimusta tukeva valtakunnallinen yksikkö. Tietoarkisto arkistoi ja välittää koti- ja ulkomaisia sähköisiä tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Haemme nyt tutkimusamanuenssia määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.5.2011 - 31.12.2012. Työn aloitusajankohta on tarvittaessa sovittavissa.

Tietoarkisto laajentaa palvelujaan uusille tieteenaloille ja määräaikainen tehtävä on tarkoitettu aineistovarannon kartuttamiseen, arkistoitavien aineistojen käsittelyyn ja dokumentointiin sekä asiakaspalveluun. Tehtävät painottuvat aineiston käsittelyyn. Kvalitatiivisten aineistojen käsittely koostuu datatiedostojen (haastattelut, kirjoitukset, päiväkirjat tms.) konvertoinnista, anonymisoinnista, tiedostojen perustietojen lisäämisestä ja aineiston kuvailusta. Kvantitatiivisten aineistojen käsittely on datatiedostojen (pääosin SPSS-tiedostoja) tarkistamista ja kyselylomakkeiden ja aineistojen kuvailua.

Tutkimusamanuenssilta edellytetään korkeakoulututkintoa tai opintoja ihmistieteisiin (humanistiset alat, käyttäytymistieteet, terveystieteet, yhteiskuntatieteet) lukeutuvasta oppiaineesta. Työhön tarvitaan hyvät tietotekniset perusvalmiudet ja valmius uusien ohjelmistojen käyttöön. Kokemus tutkimusaineistojen keräämisestä, tallentamisesta ja analysoinnista sekä perehtyneisyys tutkimusmenetelmiin ja tilastomatemaattisiin ja/tai muihin aineistojen käsittelyohjelmiin katsotaan eduksi. Tehtävät edellyttävät hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tehtävä sijoittuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustasolle 7 (2 054,03 e/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3% tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Yhteiskuntatieteelliselle tietoarkistolle osoitetut hakemukset tulee toimittaa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon (os. 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO tai sähköpostitse fsd[at]uta.fi) viimeistään perjantaina 8. huhtikuuta 2011 klo 15.45.

Lisätiedot:
https://www.fsd.uta.fi/fi/ tai kehittämispäällikkö Arja Kuula, sähköposti arja.kuula[at]uta.fi, tai tietopalvelupäällikkö Mari Kleemola, sähköposti mari.kleemola[at]uta.fi