Tietoarkisto koordinoi kansallista vaalitutkimusta

Suomalaiset vaalitutkijat toteuttavat eduskuntavaalien jälkeen laajan kansallisen vaalitutkimuksen. Tutkimusta koordinoi Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto ja rahoittaa oikeusministeriö. Aineiston kerää Taloustutkimus käyntikyselynä.

Tietoarkisto vastaa hankkeen koordinoinnin ohella tutkimusaineiston käyttökuntoon saattamisesta. Lisäksi tietoarkiston johtaja Sami Borg toimittaa tutkimuksen pääjulkaisun. Hänen lisäkseen hankkeessa työskentelee tietopalveluasiantuntija Hannele Keckman-Koivuniemi.

Eduskuntavaalitutkimus tehdään nyt kolmatta kertaa. Hankkeen toteuttaa vaalitutkimuskonsortio, josta on lisätietoa tietoarkiston ylläpitämässä Suomen vaalitutkimusportaalissa. Eduskuntavaalitutkimus 2011 -hankkeesta kerrottiin 31.3.2011 oikeusministeriössä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Lisätietoa: