Uusi aineisto suomalaisten ympäristöasenteiden tutkimiseen

International Social Survey Programme (ISSP) 2010 -tutkimuksen aiheena ovat ympäristökysymykset. Tutkimuksen Suomen aineisto on saatavana maksutta Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöön.

Aineiston avulla voi tutkia suomalaisten käsityksiä ympäristökysymyksistä ja -ongelmista, kuten saastumisesta ja ympäristön suojelusta. Lisäksi siinä on tietoa vastaajien halukkuudesta toimia eri tavoin ympäristön hyväksi. Aineistossa on myös muun muassa yleistä luottamusta, taloutta ja tuloeroja koskevia muuttujia.

Yli 1200 suomalaista vastasi tutkimuskysymyksiin loka–tammikuussa. Aineiston keräsi Tilastokeskus. Tutkimushenkilöille tarjottiin mahdollisuus vastata kirjekyselyyn tai internet-kyselyyn. Vastaajista yli 60 prosenttia valitsi internet-vaihtoehdon.

Ympäristömoduuli kerättiin Suomessa nyt toista kertaa. Edellinen aineisto kerättiin vuonna 2000. Yhdessä aineistot mahdollistavat ympäristöasenteiden muutoksen tutkimisen 2000-luvun aikana.

Lisätietoa: