Pääsuunnittelijan tehtävä Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on Tampereen yliopiston yhteydessä toimiva tutkimusta tukeva valtakunnallinen yksikkö. Tietoarkisto arkistoi ja välittää koti- ja ulkomaisia sähköisiä tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa on haettavana pääsuunnittelijan tehtävä. Pääsuunnittelija vastaa pääkäyttäjänä tietoarkiston palvelimista ja työasemista, sekä toimii järjestelmätukena. Lisäksi pääsuunnittelija osallistuu IT-asiantuntijana muuhun tietoarkiston toimintaan.

Avaintehtävät:

  • tietoarkiston palvelinjärjestelmien ja -sovellusten kehittäminen
  • tietoarkiston palvelinten ja työasemien ylläpito
  • järjestelmien käyttäjätuki ja -koulutus
  • laite- ja ohjelmistohankintojen käytännön toteuttaminen

Pääsuunnittelijalta edellytetään palvelin- ja työasemajärjestelmien tuntemusta. Tehtävän edellyttämä osaaminen perustuu tyypillisesti soveltuvan alan korkeakoulututkintoon ja avaintehtävien kannalta riittävään työkokemukseen. Lisäksi hakijoille katsotaan eduksi:

  • ohjelmointitaidot
  • hyvät dokumentointitaidot
  • viestintätaidot: sujuva suomen ja englannin kielen taito
  • huolellisuus ja pitkäjänteisyys, ongelmanratkaisukyky, palveluhenkisyys

Tietoarkiston tekninen henkilökunta tuottaa IT-palveluita tietoarkistolle ja sen asiakkaille. Lisäksi toimimme IT-asiantuntijoina tietoarkiston hankkeissa. Toimintaympäristömme koostuu Windows- ja Linux-pohjaisista palvelimista ja työasemista. Käytössämme on oma toimialue Active Directory -palveluineen. Valmisohjelmistojen lisäksi kehitämme ja käytämme omia sovelluksia sekä palvelimilla että työasemilla. Osan käyttämistämme IT-palveluista tuottaa Tampereen yliopiston tietohallinto.

Tehtävä sijoittuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustasolle 8-9 (2361,53 - 2731,16 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3% tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Aloitus aikaisintaan 1.8.2011 tai sopimuksen mukaan.

Haastatteluun kutsuttaville ilmoitetaan 17.6.2011 mennessä. Haastattelut pidetään 21-22.6.2011.

Yhteiskuntatieteelliselle tietoarkistolle osoitetut hakemukset, joihin tulee liittää ansioluettelo ja kuvaus IT-osaamisesta, koulutuksesta ja kokemuksesta, tulee toimittaa viimeistään tiistaina 14. kesäkuuta 2011 klo 15.45 mennessä Tampereen yliopiston kirjaamoon, osoite 33014 Tampereen yliopisto, tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo(at)uta.fi.

Lisätiedot:
Tehtävän sisältöä ja vaatimuksia koskevat tiedustelut: atk-erikoistutkija Matti Heinonen, puh. 040-191 1435.
Muut tehtävää koskevat tiedustelut: hallintoasiainsihteeri Katri Aarnio, puh. 040-191 1432.
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@uta.fi.