Kansainvälistä tietoa eriarvoisuudesta: ISSP 2009 saatavana

ISSP 2009 -aineisto on valmistunut. Tutkimus käsittelee yhteiskunnan eriarvoistumista ja suhtautumista eriarvoisuuteen. Nyt julkaistussa tutkimusaineiston ensimmäisessä versiossa on mukana 33 maan tiedot. Aineiston voi tilata tietoarkistosta tai ladata Saksan data-arkiston verkkopalvelusta.

ISSP 2009 kartoittaa käsityksiä eriarvoisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Se sisältää sisältää muuttujia muun muassa vastaajien yhteiskunnallisen aseman muutoksen tutkimiseen verrattuna lapsuudenkodin asemaan. Aineiston avulla voi myös tarkastella esimerkiksi vastaajien suhtautumista työntekoon, opiskeluun, verotukseen ja siihen, mitkä asiat ovat tärkeitä elämässä etenemisen kannalta. Muuttujia on 300 ja havaintoja 46000.

Vuoden 2009 aineisto on neljäs eriarvoisuutta kartoittava tutkimus ISSP-ohjelman historiassa. Moduuli on kerätty aiemmin vuosina 1987, 1992 ja 1999, mutta sitä ei ole kerätty aiemmin Suomessa.

International Social Survey Programme (ISSP) on maailmanlaajuinen yhteiskuntatieteellinen vertailututkimusohjelma, joka perustuu kansainvälisesti integroituun vuosittaiseen aineistonkeruuseen osallistujamaissa. Suomenkielisiä Suomen aineistoja ja kansainvälisiä englanninkielisiä aineistoja voi tilata tutkimus- ja opetuskäyttöön tietoarkistosta. Kansainväliset ISSP-datatiedostot voi myös ladata koneelleen Saksan data-arkiston ZACAT-palvelusta. Palvelu on maksuton, mutta vaatii rekisteröitymisen.

Lisätietoa: