Kansainvälisen uskontotutkimuksen julkaisutilaisuus 24.8.2011 klo 10

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto julkaisee Kirkon tutkimuskeskuksen tutkijoiden kirjoittaman teoksen Uskonto suomalaisten elämässä - Uskonnollinen kasvatus, moraali, onnellisuus ja suvaitsevaisuus kansainvälisessä vertailussa. Tiedotus- ja julkistamistilaisuus järjestetään tietoarkiston tiloissa keskiviikkona 24.8.2011 klo 10 osoitteessa Åkerlundinkatu 5 B 4. krs.

Uskonto suomalaisten elämässä -julkaisu perustuu vuonna 2008 kerättyyn International Social Survey Programme -aineistoon. Tutkimukseen osallistui 34 maata ja yli 50 000 vastaajaa. Suomen aineiston keräsi Tilastokeskus. Tutkimusraportin ovat kirjoittaneet Kirkon tutkimuskeskuksen johtaja Harri Palmu ja tutkijat Kimmo Ketola, Kati Niemelä ja Hanna Salomäki. Tutkimuksen tekijät ovat tilaisuudessa läsnä.

Ilmoittautumiset tiedotus- ja julkistamistilaisuuteen: Helena Laaksonen, etunimi.sukunimi@uta.fi

Lisätietoja tutkimusjulkaisusta:
Harri Palmu
Kimmo Ketola
Kati Niemelä
Hanna Salomäki
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@evl.fi.