Työolobarometrit ja Julkisten hankintojen ilmoitusaineistot tietoarkistosta

Työ- ja elinkeinoministeriö on luovuttanut Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon Työolobarometrit ja Julkisten hankintojen ilmoitusaineistot vuoteen 2010 asti. Aineistot ovat saatavana tietoarkistosta tieteellisiin käyttötarkoituksiin.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Tilastokeskus luovuttivat tietoarkistoon kaikki Työolobarometri-tutkimukset vuosilta 1992–2010. Uusimpien kuuden aineiston tiedot on jo julkaistu tietoarkiston aineistoluettelossa. Tutkimusten tarkoituksena on suomalaisen työelämän laadun muutosten seuraaminen työntekijöiden näkökulmasta. Niiden aihealueina ovat muun muassa työllisyys ja talous, henkilöstömäärät, työn organisointi ja joustavuus ja työpaikan ilmapiiri. Tilastokeskus on kerännyt Työolobarometri-aineistot ministeriön toimeksiannosta vuosittain työvoimatutkimusten yhteydessä aluksi puhelinhaastatteluina ja sittemmin tietokoneavusteisina puhelinhaastatteluina.

Julkisten hankintojen ilmoitusaineistot ovat vuosilta 2007–2010. Aineistot sisältävät HILMA-hankintailmoitusjärjestelmässä julkaistuja tietoja. Tiedot koostuvat tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankinnoista, joita esimerkiksi valtio, kunnat ja valtion liikelaitokset tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Työ- ja elinkeinoministeriö toimittaa tilastoaineistoja tietoarkistoon jatkossa vuosittain.

Aineistoja voi tilata tietoarkistosta opetukseen, opiskeluun ja tutkimustarkoituksiin.

Lisätietoa: