Lasten kuritusväkivalta Suomessa

Lastensuojelun keskusliitto on tutkinut lapsiin kohdistuvaa kuritusväkivaltaa ja siihen liittyvien asenteiden kehitystä Suomessa 1980-luvulta lähtien. Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon on arkistoitu sarja Lastensuojelun keskusliiton 2000-luvulla aiheesta teettämiä kyselyitä.

Sarja sisältää vuosina 2004, 2006, 2007, 2008 ja 2012 kerättyä tietoa. Kaikilla keräyskerroilla vastaajia on pyydetty kertomaan mielipiteensä siitä, onko lasten ruumiillinen kuritus ainakin poikkeustapauksissa hyväksyttävä kasvatuskeino. Lisäksi eri vuosina on vaihtelevasti kartoitettu muun muassa vanhempien raportoimaa itse käyttämäänsä kuritusväkivaltaa, näkemyksiä lapsen hyvää elämää uhkaavista asioista sekä mielipiteitä siitä, ovatko esimerkiksi lapsen tukistaminen, läimäyttäminen, vakava puhuttelu tai lapsen nurkassa seisottaminen ruumiillista kuritusta, pahoinpitelyä vai eivät kumpaakaan.

Aineistot on kerätty Taloustutkimuksen puhelin- sekä käyntihaastatteluilla ja ne sisältävät sisältökysymysten lisäksi runsaasti taustamuuttujia. Perusjoukkona otannoissa on ollut Manner-Suomen 15-79-vuotias väestö. Aineistoja voi tilata tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöön.

Lisätietoa: