Tasa-arvotiedon keskus Minna siirtyy THL:ään

Tasa-arvotiedon keskus Minna siirtyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen THL:ään vuoden 2013 alusta. Minna Canthin mukaan nimetty keskus on valtakunnallinen yksikkö, joka on ollut sijoitettuna Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston yhteyteen.

Tietoarkiston ja sosiaali- ja terveysministeriön välinen määräaikainen sopimus tasa-arvotiedon palvelujen tuottamisesta päättyy tämän vuoden lopussa. Sopimuksen mukaan palvelun tulee olla siirrettävissä. Minnan toiminta jatkuu siirrosta huolimatta ennallaan.

Lisätietoa: