Tietoasiantuntijan määräaikainen tehtävä tietoarkistossa

Haemme määräaikaiseen tehtävään ajalle 18.2.2013–17.2.2015 teknisesti orientoitunutta ja tulevaisuuteen katsovaa tietoasiantuntijaa, jolla on osaamista myös yhteiskuntatieteistä. Työn aloitusajankohta on tarvittaessa sovittavissa.

Tietoasiantuntija osallistuu kvantitatiivisten tutkimusaineistojen arkistointiprosessien kehittämiseen sekä käsittelee ja dokumentoi aineistoja. Tehtävä sisältää itsenäisiä selvitys- ja suunnittelutehtäviä. Tietoasiantuntija tuo teknisellä osaamisellaan vahvan lisän aineistopalveluryhmäämme.

Tietoasiantuntijalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, yhteiskuntatieteiden tuntemusta sekä vahvaa tietoteknistä osaamista. Erityisesti arvostamme SPSS-ohjelmiston hallintaa, relaatiotietokantojen tuntemusta ja ohjelmointitaitoja (Java, Python) sekä HTML- ja XML-taitoja. Idearikkaus, valmius oppia uusia asioita ja yhteistyökyky ovat eduksi. Tehtävät edellyttävät hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tehtävä sijoittuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustasolle 8-9. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hakemus tehtävään tulee jättää viimeistään 31.1.2013 klo 15.45 mennessä yliopiston sähköisellä lomakkeella. Linkki lomakkeeseen on Tampereen yliopiston hakuilmoituksessa.

Hakemukseen tulee liittää CV ja hakemuskirje.

Lisätietoa:

  • Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, tietopalvelupäällikkö Hannele Keckman-Koivuniemi
  • Tampereen yliopiston virallinen hakuilmoitus