Aineisto perheen, työn ja sukupuoliroolien tutkijoille

International Social Survey Programme (ISSP) -sarjan Suomen aineisto miesten ja naisten rooleista perhe- ja työelämässä ja perheen ja työn yhteensovittamisesta on saatavana tietoarkistosta tutkimus-, opiskelu- ja opetustarkoituksiin. Perhe, työ ja sukupuoliroolit -moduuli kerättiin Suomessa syksyllä 2012.

Vastaava Suomen aineisto ja kansainvälinen aineisto ovat saatavina myös vuodelta 2002. Vuoden 2012 kansainvälinen aineisto valmistunee runsaan vuoden päästä. ISSP-sarjassa on kerätty perhettä ja sukupuolirooleja käsittelevä moduuli myös ennen Suomen ISSP-jäsenyyttä vuosina 1988 ja 1994. Kaikki aineistot ovat saatavina tietoarkistosta. Kansainväliset aineistot ovat ladattavissa myös Saksan tietoarkiston ZACAT-palvelusta.

Lisätietoa: