Tietoarkisto uudistaa palveluitaan

Kesällä tietoarkiston aineistontoimitusjärjestelmä uudistuu merkittävästi. Siirrymme paperilomakejärjestelmästä nykyaikaan, kun otamme uuden aineistoportaali Ailan käyttöön. Ailan avulla voi etsiä aineistoja, tutustua niiden kuvailutietoihin ja ladata niitä tutkimukseen, opiskeluun ja opetukseen.

Aila tukeutuu HAKA-käyttäjätunnistusjärjestelmään, joten yliopistojen ja korkeakoulujen henkilökunta ja opiskelijat voivat kirjautua Ailan käyttäjiksi omilla käyttäjätunnuksillaan. Muualta tuleville asiakkaille tarjotaan vaihtoehtoinen käyttäjätunnistusjärjestelmä.

Uudet sopimukset

Tietoarkisto on uudistanut 14 vuotta käytössä olleet sopimusasiakirjansa. Aineistojen yleiset käyttöehdot ja arkistointisopimus vastaavat uusia käytäntöjä.

Jos aineistonsa arkistoiva tutkija tai tutkimusryhmä antaa luvan aineiston jatkokäyttöön tietoarkiston rekisteröityneille asiakkaille tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun tai yksinomaan tutkimukseen, jatkokäyttäjä saa ladattua aineiston Aila-portaalin kautta suoraan.

Jos tutkija tai tutkimusryhmä edellyttää luvan kysymistä erikseen jokaiseen aineistotoimitukseen, aineiston jatkokäyttöä hallinnoi entiseen tapaan tietoarkiston aineistopalvelu.

Uudessa arkistointisopimuksessa on nyt myös mahdollisuus antaa aineisto täysin avoimeen jatkokäyttöön, jos aineiston käyttöä ei rajoita tekijänoikeus-, tietosuoja- tai julkisuuslainsäädäntö.

Sopimusehtoja täsmennetään

Olemme laatineet uudet sopimukset ajatellen tietoarkiston tehtävää tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilyttäjänä. Tietoarkiston velvollisuus on pitää aineistot käyttökuntoisina ennalta määrittämättömät vuosikymmenet. Jos tutkija ja tutkimusryhmä vaativat luvan kysymistä heiltä ehtona aineiston jatkokäytölle, edellytämme arkistointisopimukseen kuvausta siitä, miten toimitaan kun sopimuksessa luvan antajaksi määritettyä henkilöä ei enää tavoiteta. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuden asettaa jatkokäyttö luvanvaraiseksi vain määräajaksi.

Valtaosa tietoarkiston aineistoista on toimitettavissa tutkimus- sekä opetus- ja opiskelukäyttöön ilman erillisen luvan kysymistä alkuperäiseltä tutkijalta tai tutkimusryhmältä. Erillisen luvan kysyminen voi olla perusteltua, jos aineisto sisältää henkilötunnisteita ja aineiston arkistoinut tutkija haluaa neuvotella aineiston käytöstä erikseen jatkokäyttäjän kanssa. Luvan kysyminen on perusteltua myös, jos alkuperäinen tutkimus on vielä kesken.

Lisätietoa: