Tietoarkistotyön edistäjä -palkinto Noora Elloselle

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on myöntänyt Tietoarkistotyön edistäjä -palkinnon 12.12.2013 YTT, dos. Noora Elloselle. Ellonen on Tampereen yliopiston sosiaalitieteiden yliopistonlehtori.

Ellonen on tutkijan uransa alusta alkaen toteuttanut edelläkävijämäisesti aineistojen hallinnan elinkaariajattelua. Hän on tilannut aineistoja opetukseen ja tutkimukseen, neuvotellut aineistonkeruuseen liittyvistä eettisistä kysymyksistä, arkistoinut omia aineistojaan, esitelmöinyt tietoarkiston järjestämässä seminaarissa ja kirjoittanut metodiartikkelin Menetelmäopetuksen tietovarantoon. Hän on käyttänyt monipuolisesti tietoarkiston palveluita ja vienyt avoimen datan ilosanomaa eteenpäin eri työyhteisöissään.

Ellonen on luovuttanut tietoarkistoon yksin tai yhdessä muiden tekijöiden kanssa kaksi lapsilta kerättyä tutkimusaineistoa, joiden keruu ja jatkokäyttöön tallentaminen on tarkkaan suunniteltu yhteistyössä tietoarkiston kanssa. Tutkimukset ovat Lapsiuhritutkimus 2008 ja Lasten turvallisuus 2011. Myös Lapsiuhritutkimus 2013 -aineiston arkistoinnista on sovittu.

Noora Ellonen

Kuva: Noora Ellonen Tietoarkistotyön edistäjä 2013. (Kuvaaja: Matti Heinonen)

Tietoarkistotyön edistäjä -palkinto myönnetään huomionosoituksena henkilölle, joka on merkittävästi edistänyt tietoarkiston toimintaedellytyksiä, toimintaa ja tavoitteita suomalaisessa tiedeyhteisössä. Se on henkilökohtainen akateeminen huomionosoitus, jonka saaja saa muistoksi nimikoidun taide-esineen. Noora Elloselle luovutettiin Päivi Mansikka-ahon grafiikanlehti Oksalla ylimmällä.