Avoimia tehtäviä tietoarkistossa

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on tutkimusdatan pitkäaikaissäilyttämiseen, dokumentointiin ja avaamiseen erikoistunut valtakunnallinen yksikkö Tampereen yliopistossa. Yksikkö toimii myös eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurin CESSDAn kansallisena palveluntuottajana. Tietoarkistossa on käynnissä useita Suomen Akatemian ja EU:n rahoittamia kehittämishankkeita, joilla palveluita vahvistetaan ja laajennetaan. Kehittyvä toiminta ja muuttuva toimintaympäristö edellyttävät kaikilta työntekijöiltä halua ja kykyä kehittää omaa osaamistaan.

Tietoarkistossa on haettavana neljä tehtävää. Toistaiseksi täytetään tietopalveluasiantuntijan ja tietoarkkitehdin tehtävät. Niiden hakuaika päättyy 7.3.2014 kello 15.45. Määräaikaisesti 1.4.2014–31.12.2015 täytetään sovelluskehittäjän ja projektikoordinaattorin tehtävät, joiden hakuaika päättyy 28.2.2014 kello 15.45.

Tehtävien kuvaukset ja muut lisätiedot näet Tampereen yliopiston virallisista hakuilmoituksista. Hakemukset jätetään yliopiston sähköisellä lomakkeella, johon on linkki kustakin hakuilmoituksesta. Hakuilmoituksiin pääsee alla olevasta listasta.

Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa on haettavana

  • Tietopalveluasiantuntijan tehtävä (toistaiseksi)
  • Tietoarkkitehdin tehtävä (toistaiseksi)
  • Sovelluskehittäjän määräaikainen tehtävä ajalle 1.4.2014–31.12.2015.
  • Projektikoordinaattorin määräaikainen tehtävä ajalle 1.4.2014–31.12.2015.