Kvalitatiivisen datan käsittelyohjeet englanniksi

Tietoarkiston verkkosivulta on saatavana tutkimusaineistojen tiedonhallinnan ohjeita myös englanniksi. Uusimmat ohjeet käsittelevät kvalitatiivisten datatiedostojen käsittelyä. Ohjeiden tarkoituksena on parantaa tutkijan omaa aineistonhallintaa ja mahdollistaa kerättävien tutkimusaineistojen arkistointi ja jatkokäyttö.

Viime vuonna tietoarkisto laajensi kvalitatiivisen datan käsittelyä koskevaa suomenkielistä ohjeistustaan Tutkimusaineistojen tiedonhallinnan käsikirjassa. Aiempaa yksityiskohtaisempia ohjeita annetaan datatiedostojen organisointiin, nimeämiseen, metadatan tallentamiseen ja sopivan litterointitarkkuuden valitsemiseen. Nyt julkaistu käännös perustuu uudistettuun ohjeistukseen.

Aiemmin englanninnetut tutkimusaineistojen tiedonhallinnan ohjeemme käsittelevät aineistonhallintasuunnitelman laatimista, aineistojen anonymisointia ja tutkittavien informointia.

Lisätietoa: