Uusi neuvottelukunta nimetty

Tampereen yliopiston rehtori on nimennyt Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston valtakunnallisen neuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet toimikaudelle 1.1.2014–31.12.2017. Neuvottelukunnan puheenjohtajana aloittaa Tampereen yliopiston vararehtori, professori Harri Melin.

Uudessa neuvottelukunnassa on edustajat 12 organisaatiosta, 14 varsinaista jäsentä ja 13 varajäsentä. Mukana on edustajia Suomen Akatemiasta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, yliopistosta ja muistiorganisaatioista. Kansalliskirjastolla ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksella on neuvottelukunnassa edustajat nyt ensimmäistä kertaa.

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston valtakunnallisen neuvottelukunnan tehtävänä on arvioida tietoarkiston toimintaa ja sen kehittämistä sekä tehdä asiaa koskevia aloitteita ja esityksiä.

Lisätietoa: