Tietoarkisto ja CESSDA mukana tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla

Tutkimusinfrastruktuurien asiantuntijaryhmä on julkaissut tutkimusinfrastruktuurien päivitetyn tiekartan vuosille 2014–2020. Tietoarkiston toiminta CESSDAn kansallisena palveluntuottajana on tiekartalla nimellä FSD ja CESSDA. Tiekartalla on kuusi muuta yhteiskunta- ja humanististen tieteiden tutkimusinfrastruktuuria. Yhteensä infrastruktuureita on hyväksytty mukaan 31. Useimmat näistä ovat jonkin eurooppalaisen ESFRI-tutkimusinfrastruktuurin kumppaneita.

Tiekartta on suunnitelma seuraavien 10–15 vuoden aikana tarvittavista uusista ja rakentamisvaiheessa olevista tutkimusinfrastruktuureista ja olemassa olevien infrastruktuurien uudistamisesta. Tutkimusinfrastruktuureilla tarkoitetaan tutkimusvälineiden, -laitteistojen, -aineistojen ja -palvelujen kokonaisuuksia, jotka ovat välttämättömiä tutkimukselle.

Valinta tiekartalle ei ole rahoituspäätös. Suomen Akatemia rahoittaa tutkimusinfrastruktuureita niin sanottujen FIRI-hakujen kautta. Tietoarkistolle on myönnetty FIRI-rahoitusta aiemmin kolmeen eri hankkeeseen. Eurooppalaisten tietoarkistojen yhteistyö oli myös Suomen ensimmäisellä tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla.

Lisätietoa: