Aineisto suomalaisten suhtautumisesta kulttuuriin

Suomen Kulttuurirahasto julkaisi vuonna 2013 tutkimuksen suomalaisten näkemyksistä kulttuurista. Tutkimuksen aineisto on saatavilla tietoarkistosta.

Aineisto sisältää tietoa muun muassa suomalaisten osallistumisesta erilaisiin kulttuuritapahtumiin ja eri taiteilijoiden tunnettuudesta. Kysymykset käsittelevät kulttuurin kuluttamista, taiteen ja kulttuurin tehtäviä, näkemyksiä taiteen rahoituksesta, kulttuurikohteiden saavutettavuutta ja kulttuurista viestimisen kanavia.

Tutkimuksen perusteella kulttuurin kulutuksessa on eroja muun muassa sukupuolen ja iän mukaan. Naiset käyvät miehiä aktiivisemmin erilaisissa kulttuuritapahtumissa, ja iäkkäämmät kuluttavat korkeakulttuuria nuoria enemmän. Suomalaisista valtaosa on vaikuttuneita kansallisista klassikkotaiteilijoista, kuten Jean Sibeliuksesta, Tove Janssonista ja Väinö Linnasta.

Kyselyyn osallistui liki 8000 suomalaista. Tutkimuksen toteuttamisesta ja aineistonkeruusta vastasi Suomen Kulttuurirahaston toimeksiannosta TNS Gallup. Aineisto on tilattavissa maksutta tietoarkistosta.

Suomalaisten näkemykset kulttuurista 2013

Lähde: FSD2914 Suomalaisten näkemykset kulttuurista 2013.

Lisätietoa:

  • Suomalaisten näkemykset kulttuurista 2013 [elektroninen aineisto]. FSD2914, versio 1.0 (2013-12-19). Espoo: Suomen Gallup [aineistonkeruu], 2013. Helsinki: Suomen Kulttuurirahasto [tuottaja], 2013. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], 2013. Aineiston kuvailu luettelossamme.
  • Laaja kysely suomalaisten suhteesta kulttuuriin, tiedote Suomen Kulttuurirahaston sivuilla