Vuosikertomus 2013 julkaistu Menetelmäopetuksen tietovaranto kestosuosikki

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston verkkosivujen käyttö lisääntyi selvästi viime vuonna. Suosituin osio sivustolla on ollut vuodesta toiseen Menetelmäopetuksen tietovaranto, jonka suosio jatkoi kasvuaan. Myös aineistoluettelon, tiedonhallinnan käsikirjan ja englanninkielisten sivujen käyttö lisääntyi vuoteen 2012 verrattuna.

Vuosikertomus 2013 on julkaistu verkkosivuillamme. Vuosikertomuksessa on toimintatilastojen lisäksi tietoa muun muassa tietoarkiston hankkeista ja verkostoista. Vuosikertomus ei ilmesty painettuna.

Lisätietoja: