Tietoarkisto-verkkolehti 1/2014 julkaistu

Tietoarkisto-verkkolehti 1/2014 on nyt luettavissa tietoarkiston sivuilla. Tämä numero painottuu esittelemään palveluportaali Ailaa, sen tarjoamia palveluita sekä tietoarkiston asiantuntijoita, jotka ovat uurastaneet Ailan aikaansaamiseksi. Lehti on myös katsaus viimeaikaisiin merkkipaaluihin tietoarkistossa, kuten 15-vuotisjuhliin, IASSIST 2014 -konferenssiin ja kuvailutietojen tarjoamiseen OAI-PMH -haravointirajanpinnan kautta.

Lisätietoja: