Tietoarkiston kuvailutiedot myös Finnassa

Tietoarkiston aineistojen kuvailutiedot ovat nyt myös kansallisessa Finna-hakupalvelussa. Finna kokoaa yhteen Suomen arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistot, joten esimerkiksi kiinnostavan tutkimusartikkelin löytänyt käyttäjä voi löytää samasta paikasta myös tutkimuksessa käytetyn aineiston tiedot ja saada aineiston viivytyksettä käyttöönsä tietoarkiston Aila-palvelusta. Samoin yhdellä tutkimusaihetta koskevalla haulla voi saada tulokseksi relevantteja primääriaineistoja, kuten valokuvia, asiakirja-aineistoa ja nyt myös tutkimusdatoja.

Metatiedot siirretään Finnaan käyttäen OAI-PMH-protokollaa. Siirtoa varten tietoarkistossa on toteutettu oma ohjelmisto: kuvailujen haravointirajapinta, Kuha. Rajapinnan käyttöä ei ole rajoitettu Finnan käyttöön, vaan kuka tahansa voi haravoida kuvailutiedot omaa palveluaan varten.

Lisätietoja: