Ansiokasta aineistonhallintaa: ensimmäinen Aineistopalkinto Michail Galanakikselle

Aineistopalkinto 2014: tohtori Michail Galanakis
Tietoarkiston Aineistopalkinnon vastaanottaja tohtori Michail Galanakis. Kuva: Hannele Keckman-Koivuniemi.

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on myöntänyt ensimmäisen Aineistopalkinnon väitelleelle tutkijalle, taiteen tohtori Michail Galanakikselle 17.9.2014.

Galanakis on väitellyt Helsingin Taideteollisessa korkeakoulussa vuonna 2008 ja toiminut muun muassa tutkijatohtorina Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksella sekä vierailevana tutkijana Yorkin yliopistossa Torontossa. Michail Galanakiksen aineisto FSD2926 Kulttuurienvälisyys ja julkinen tila Torontossa 2011–2013 (Intercultural Urban Public Space in Toronto 2011–2013) on saatavana tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun tietoarkistosta tammikuussa 2015.

Aineistopalkinto myönnetään huomionosoituksena henkilölle, tutkimusryhmälle tai organisaatiolle, joka on osoittanut esimerkillistä aineistonhallintaa ja tutkimusaineiston koko elinkaaren huomioimista aineistonkeruun suunnittelussa sekä aineiston keräämisessä, organisoinnissa ja arkistoinnissa. Hyvä aineistonhallinta tarkoittaa sitä, että tutkimusaineistot (data) ja niihin liittyvä kuvaileva tieto (metatieto, metadata) on luotu, tallennettu ja järjestetty siten, että aineisto säilyy käyttökuntoisena ja luotettavana koko sen elinkaaren ajan.

Galanakis on ottanut aineistonhallinnan ja tutkimuseettiset kysymykset esimerkillisellä tavalla huomioon jo aineistonkeruuta suunnitellessaan. Haastatteluja tehdessään Galanakis pyysi haastateltaviltaan kirjallisen luvan arkistoida aineisto Suomen Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon ja esitteli arkistointisuunnitelmansa myös Kanadan paikalliselle eettiselle toimikunnalle. Aineiston käsittelyssä Galanakis on noudattanut tietoarkiston Aineistonhallinnan käsikirjan ohjeita. Aineistoon pohjautuvissa julkaisuissaan palkittu on maininnut tietoarkiston aineistonsa säilytyspaikkana, lisäten näin aineistonsa avoimuutta.

Tietoarkiston aineistopalkinto on huomionosoitus laadukkaasta aineistonhallinnasta ja sen saaja saa muistoesineen sekä kunniakirjan. Palkinto jaetaan Ailan päivänä 17.9.

Vuoden 2014 palkintoesine on kakkulapio, joka on muokattu kierrätetystä uushopeisesta ruokalusikasta. Kakkulapion on tehnyt mäntsäläläinen Beloved {by} Brunou.