Tietoarkistolle DSA-sertifikaatti

dsa_logo Tietoarkisto on Suomen ensimmäinen organisaatio, jolle on myönnetty Data Seal of Approval (DSA) -sertifikaatti. DSA-sertifikaatti voidaan myöntää organisaatiolle, joka säilyttää sähköisiä aineistoja luotettavasti ja joka mahdollistaa aineistojen jatkokäytön.

DSA-sertifikaatti on osa eurooppalaisen sähköisen säilyttämisen arvioinnin viitekehystä. Viitekehys sisältää kolme vaatimuksiltaan nousevaa tasoa, joista DSA on ensimmäinen. Toinen taso on ISO 16363 -standardiin perustuva itsearviointi ja kolmas taso ISO-standardin mukainen ulkoinen auditointi.

Tietoarkiston DSA-sertifiointi on ollut osa CESSDA ERIC -prosessiin liittyvää kansallisten palvelujen vahvistamista. Käytännön työ on tehty Suomen Akatemialta FIRI-rahoitusta saaneissa TA15- ja VERIC-hankkeissa.

Linkkejä

Lisätietoja