Tietoarkiston seminaari: Avoin tutkimusdata ja aineistonhallinta ihmistieteissä

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto järjestää Tampereella maanantaina 1.12.2014 ajankohtaisen seminaarin, joka tarjoaa yleiskuvan tutkimusrahoittajien ja -organisaatioiden tutkimusdatapolitiikoista Suomessa sekä perehdyttää tutkimusaineistojen hallinnan valtakunnallisiin tuki-infrastruktuureihin. Iltapäivän ohjelma painottuu aineistonhallinnan tavoitteisiin ja alan yhteistyö- ja koulutustarpeiden pohdintaan erityisesti yliopistokirjastojen viitekehyksessä. Ilmoittautuminen päättyy 20.11.2014.

Lisätietoja: