Tietoarkiston kuvailutiedot Etsimessä

Etsin - tutkimuksen tietoaineistojen hakupalvelu julkaistiin Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen Metadataseminaarissa Helsingissä torstaina 11.12.2014. Tietoarkiston aineistojen suomenkieliset kuvailutiedot ovat siellä komeasti esillä. Varsinaiset tutkimusdatat ladataan kuitenkin palveluportaali Ailasta.

Etsin kokoaa yhteen palveluun kaikkien saataville tietoa suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tuottamista tutkimusaineistoista. Tutkijat ja organisaatiot voivat tallentaa Etsimeen omia tutkimusaineistojaan kuvailevia metatietoja. Etsin myös kerää näitä tietoja keskitetysti useista ulkopuolisista lähteistä, kuten Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta. Nyt palvelussa on noin 1230 tietoaineistoa, joista 1100 on tietoarkiston aineistokuvailuja.

Etsimen metatietomalli pohjautuu minimimetatietomalliin ja sisältää tietoja mm. aineiston tekijöistä, aiheesta, muodosta ja käyttöoikeuksista. Metatiedoista selviää myös, mistä ja miten varsinainen tutkimusdata on saatavilla. Etsin helpottaa aineistojen löytämistä ja jatkokäyttöä.

Etsin on opetus- ja kulttuuriministeriön tarjoama maksuton palvelu suomalaisen tutkimusjärjestelmän toimijoille. Palvelun tuottaja on CSC - Tieteen tietotekniikan keskus.

Tietoarkiston suomen- ja englanninkieliset aineistokuvailut ovat vapaasti saatavilla DDI2.0 -formaatissa XML-tiedostoina. Ne on lisensoitu Creative Commons CC BY 4.0 -käyttöluvalla, jota Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) suosittelee.

Lisätietoa: