Aila lisäsi aineistojen käyttöä

Toukokuussa 2014 avattu palveluportaali Aila on lisännyt huomattavasti aineistojen käyttöä ja asiakasmääriä. Vuonna 2014 tietoarkistossa käsiteltiin yhteensä 1068 käyttölupahakemusta (2013: 258) ja jatkokäyttöön toimitettiin 1403 aineistoa (2013: 597).

Osa tuloksesta selittyy toimitusjärjestelmän muutoksilla. Paperihakemusten aikaan yhdellä hakemuksella pystyi tilaamaan useita aineistoja, esimerkiksi vuonna 2013 yhtä käyttölupaa kohti toimitettiin keskimäärin kaksi tutkimusaineistoa. Ailassa hakemukset ovat aineistokohtaisia. Osa asiakkaista on ladannut samaan hakemukseen liittyvän datan useasti.

Vuonna 2014 yksittäisiä rekisteröityneitä aineistotilaajia oli yli 650 (2013: 263). Aineistoja toimitettiin eniten opiskeluun (39 %) ja tutkimukseen (25 %). Suosituin aineisto oli Demokratisoitumisen mittarit 1810–2012. Kvalitatiivisista aineistoista suosituin oli Tositarinoita CP-vammaisten aikuisten elämästä 2008. Asiakkaat olivat kiinnostuneita hyvin monenlaisista aineistoista suosikkien ohella. Aineistoista 452 toimitettiin jatkokäyttöön ainakin kerran vuoden aikana.

Aineistovaranto karttui 68 aineistolla, ja 80 aineiston arkistointi valmistui. Nyt aineistovarannossa on lähes 1180 arkistoaineistoa, joista kvalitatiivisia on runsaat 160.

Vuonna 2014 aineistoluettelossa julkaistiin kahdeksan vapaasti käytettävää aineistoa, joita oli vuoden lopussa yhteensä 29. Niiden käyttäminen ei edellytä asiakkaaksi rekisteröitymistä. Lataamisen yhteydessä asiakkaalta kysytään sähköpostiosoite, hankkeen nimi ja lyhyt kuvaus. Samalla asiakas sitoutuu noudattamaan käyttöehtoja.

Näihin tietoihin ja muuhun tietoarkiston toimintaan voi tutustua tarkemmin Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston vuosikertomuksessa, jota laaditaan parhaillaan. Vuosikertomus julkaistaan verkossa myöhemmin tänä vuonna.

Lisätietoa:

  • Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, informaatikko Helena Laaksonen, etunimi.sukunimi@uta.fi
  • Palveluportaali Aila