Tiedottaja tietoarkistoon ajalle 1.5.–28.8.2015

Haemme tiedottajaa ajalle 1.5.–28.8.2015. Tehtävä soveltuu esimerkiksi tiedotusopin, journalistiikan tai viestinnän pää- tai sivuaineopiskelijalle, jolla on jo näyttöä osaamisestaan.

Tiedottajan pääasiallisena tehtävänä on kirjoittaa ja kuvittaa henkilöhaastatteluja ja aineisto- ja palveluesittelyjä Tietoarkisto-lehteen ja tehdä tiedotteita ja muita sisältöjä tietoarkiston verkkosivuille. Tarvittaessa hän osallistuu myös muihin viestintä- ja asiakaspalvelutehtäviin.

Hyvällä hakijalla on kokemusta toimittajan tai tiedottajan työstä, ja hän on ehtinyt opinnoissaan tutustua myös tutkimuksen tekemiseen yhteiskunta- tai muissa ihmistieteissä.

Tarkemman tehtävän kuvauksen ja muut lisätiedot näet Tampereen yliopiston virallisesta hakuilmoituksesta (ks. linkki alla). Hakuaika päättyy 9.3.2015 kello 15.45. Hakemus jätetään yliopiston sähköisellä lomakkeella.

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on tutkimuksen ja opetuksen valtakunnallinen palveluinfrastruktuuri Tampereen yliopistossa. Tietoarkisto toimii myös eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurin CESSDAn kansallisena palveluntuottajana. Arkistoimme, pitkäaikaissäilytämme ja välitämme koti- ja ulkomaisia sähköisiä tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lisätietoa:

  • Yliopiston virallinen hakuilmoitus: Tiedottaja Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon ajalle 1.5.–28.8.2015
  • Informaatikko Helena Laaksonen