Tietoarkisto ja Kopiosto solmivat sopimuksen

Tutkijoiden tutkimustaan varten keräämien sanomalehti-, aikakauslehti- ja kuva-aineistojen arkistointi tuli mahdolliseksi 1.1.2015 alkaen, kun Kopiosto ja tietoarkisto solmivat sopimuksen tutkimusta varten kerättyjen tekijänoikeuden alaisten aineistojen arkistoimisesta. Sopimuksella sovitaan Kopioston yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kopiointiluvassa edellytetyllä tavalla tutkimusta varten valmistettujen kopioiden säilyttämisestä ja välittämisestä tutkimuksen verifiointia ja myöhempää tutkimusta varten.

Tehdyn sopimuksen mukaisesti tutkimuksen analysoitavaksi aineistoksi digitoidut tai valmiiksi sähköisessä muodossa olevat Kopioston edustamien oikeudenhaltijoiden teokset saa arkistoida tietoarkistoon tutkimuskäyttöä varten. Sopimus ei koske audiovisuaalisia teoksia eikä sävellysteoksia.

Sopimus helpottaa tutkijoita, jotka joutuvat mukautumaan tutkimusrahoittajien aineistojen avoimuutta koskeviin ohjeisiin ja ehtoihin. Se avaa myös uudenlaisia jatkotutkimusten mahdollisuuksia, kun kertaalleen tutkimuskysymysten mukaisesti huolella kerätyt ja dokumentoidut teossuojaa saavat aineistot saa tutkimuskäyttöön tietoarkiston välityksellä.

Tietoarkisto edellyttää, että sopimuksen mukaisesti arkistoitavia aineistoja koskevat viitetiedot kirjataan asianmukaisesti. Sopimuksen nojalla arkistoituja aineistoja koskee erityisehto:
Aineistoa ei saa julkaista. Aineiston käyttäjällä on lupa tekijänoikeuslain mukaisesti ottaa Teoksesta lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa ja lainauksen yhteydessä tulee mainita tekijännimi ja lähde hyvän tavan mukaisesti.

Lisätietoa:

  • Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, kehittämispäällikkö Arja Kuula-Luumi, etunimi.sukunimi@uta.fi
  • Kopiosto, lisensiointipäällikkö Kirsi Salmela, etunimi.sukunimi@kopiosto.fi