Tuomas J. Alaterä IASSISTin puheenjohtajaksi

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston tietoverkkoasiantuntija Tuomas J. Alaterä aloittaa kesäkuussa 2015 data-arkistointi- ja tietopalvelualan kansainvälisen järjestön, IASSISTin puheenjohtajana.

IASSISTin (International Association for Social Science Information Services and Technology) yli 300 jäsentä työskentelevät yliopistoissa, data-arkistoissa, tieteellisissä kirjastoissa, tutkimuslaitoksissa ja alan ei-kaupallisissa järjestöissä. Järjestön tavoitteena on luoda data- ja tietopalveluverkostoja, edistää yhteiskuntatieteen infrastruktuureja sekä luoda ja edistää datan arkistointiin, dokumentointiin, jakeluun, käyttöön ja avoimuuteen liittyviä hyviä käytäntöjä.

Tuomas J. Alaterä on toiminut IASSISTin varapresidenttinä vuodesta 2011 alkaen ja hän on ollut myös www-työryhmän jäsen.

Lisätietoa: