Tutkijakysely selvittää, miten humanistit ja terveystieteilijät säilyttävät ja avaavat aineistojaan

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto laajentaa palveluitaan terveystieteisiin ja humanistisille aloille. Uudistuksen taustoittamiseksi tietoarkisto on lähettänyt terveystieteiden ja humanististen alojen tutkijoille kyselyn, jonka tarkoitus on selvittää, miten he säilyttävät ja avaavat digitaaliset tutkimusaineistonsa.

Arkistointikäytäntöjen lisäksi kysely kartoittaa, missä määrin ja millä tavoin tutkimusaineistot ovat tiedeyhteisön jatkokäytössä alkuperäisten tutkimusten valmistuttua ja mitkä asiat vaikuttavat päätöksiin aineistojen jatkokäytöstä.

– Tutkimusaineistojen arkistointiin ja jatkokäyttöön ei ole terveystieteissä ja humanistisilla tieteenaloilla vielä vakiintuneita käytäntöjä. Käytäntöjen luomiseen on kuitenkin tarvetta, koska nykyinen tiedepolitiikka tähtää voimakkaasti aineistojen avaamiseen, tieteenala-asiantuntija Katja Fält kertoo.

Valikoidulle tutkijajoukolle on lähetetty maanantaina 18.5. sähköpostitse linkki, jonka kautta he voivat vastata kyselyyn. Vastausaikaa on jatkettu perjantaihin 5.6.2015 (29.5.) asti.

Tietoarkisto julkaisee kyselyn tulokset loppuvuodesta 2015 verkkosivuillaan ja esittelee niitä akateemisissa seminaareissa ja konferensseissa. Tulokset raportoidaan niin, että yksittäiset vastaajat eivät ole niistä tunnistettavissa. Vastauksista koottava aineisto arkistoidaan tietoarkistoon myöhempää tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöä varten.

Kyselyn toteuttavat tietoarkiston tieteenala-asiantuntijat Katja Fält ja Annaleena Okuloff.

Lisätietoja:

  • Johtaja Sami Borg
  • Tieteenala-asiantuntija Annaleena Okuloff
  • Tieteenala-asiantuntija Katja Fält